ผลของ AGE ต่อ ความดันโลหิตและปัจจัยโรคหัวใจในคนที่ความดันโลหิตสูง

The effect of aged garlic extract on blood pressure and other cardiovascular risk factors in uncontrolled hypertensives: the AGE at Heart trial

วัตถุประสงค์: เป็นงานวิจัยแรกที่ศึกษาผลของกระเทียมบ่มสกัดพิเศษ (AGE) ต่อ ความดันโลหิต Central blood pressure, arterial stiffness และปัจจัยสุขภาพอื่นอีกหลายปัจจัย

กระบวนวิธีวิจัย: Randomized, double-blind, placebo-controlled ในคนไข้ความดันโลหิตสูงชนิด Uncontrolled hypertension จำนวน 88 ราย โดยได้รับ AGE ปริมาณ 1.2 g.ต่อ วัน นาน 12 สัปดาห์ เพื่อวัดผลต่อความดันโลหิต และปัจจัยสุขภาพหัวใจอื่น
ผลการศึกษา: AGE สามารถช่วยลดความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวsystolic ลงได้โดยรวม 5.0±2.1mm Hg (p=0.016)และลดได้ถึง 11.5±1.9 mmHg ในคนที่ตอบสนองดีต่อ AGE พร้อมกับลดความดันโลหิตขณะหัวใจคลายตัว diastolic ลงได้โดยรวม 6.3±1.1mm Hg (p<0.001) เมื่อศึกษาเปรียบเทียบกับยาหลอก ปัจจัยแสดงการทำงานของหัวใจได้แก่ ความดันโลหิต, pulse pressure, mean arterial pressure, สามารถช่วยเพิ่มความเร็วของเลือดที่ผ่านหลอดเลือดได้ (pulse wave velocity, PWV) ซึ่งเป็นค่าที่ใช้วัดภาวะการแข็งตัวของหลอดเลือด ทั้งยังพบการลดการอักเสบ (TNF-α) , คอเลสเตอรอลรวม , LDL คอเลสเตอรอล และ apolipoproteins (โปรตีนที่ทำหน้าที่ขนส่งไตรกลีเซอไรด์ไปยังอวัยวะต่างๆในร่างกาย) มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปในทางดีขึ้น

วันพุธ 9 มิถุนายน 2021
Home » ผลของ AGE ต่อ ความดันโลหิตและปัจจัยโรคหัวใจในคนที่ความดันโลหิตสูง

NutraMedica Company Limited

685,687 Bangkuntien-Chaitaley Bangkuntien Bangkok, Thailand

follow me

Tel 662 464 5575 Fax 662 464 5576
E-mail: info@nutramedica.co.th

Copyright nutramedica.co.,Ltd. 2021 ALL RIGHT REVERSE